نشر شنیداری آواک | داستان نره‌غول خودخواه

Go To Artist Page

More Artists From
Canada

Other Genres You Will Love
Kids/Family: Children's Storytelling Kids/Family: Children's Storytelling Moods: Mood: Dreamy
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

داستان نره‌غول خودخواه

by نشر شنیداری آواک

نره‌غول خودخواه، نوشته‌ی اسکار وایلد، ترجمه‌ی امیر شادلو
Genre: Kids/Family: Children's Storytelling
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. داستان نره‌غول خودخواه
19:44 $1.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
داستان نره‌غول خودخواه ماجرای نره‌غولی ست که وقتی بعد از سالها دوری به باغش برمی‌گردد با کودکان مواجه می‌شود که در باغش بازی می‌کردند. او آنها را از باغ بیرون می‌کند و دور تا دور باغ را دیواری می‌کشد. غافل از اینکه حتی در بهار هم باغ نره‌غول زمستانی ست تا اینکه ...

Read more...

Reviews


to write a review