สุรุจ ทิพากรเสนี, คีย์ คีตะญา & อภิรมย์ กาญจนพิมาย | เพลงอภิรมย์๒ หมอกเขาลมหนาวดาวจันทร์

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Bangkok Voice Frank Sinatra Lisa Ono

More Artists From
Thailand

Other Genres You Will Love
Easy Listening: Vocal Pop Easy Listening: Love Songs Moods: Type: Acoustic
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

เพลงอภิรมย์๒ หมอกเขาลมหนาวดาวจันทร์

by สุรุจ ทิพากรเสนี, คีย์ คีตะญา & อภิรมย์ กาญจนพิมาย

The easy listening Thai sentimental vocal with acoustic music. Highly praised by HiFi and Audiophile magazine เพลงไทยไพเราะ สไตล์ลูกกรุง คำร้องมีสัมผัสคล้องจอง ขับร้องดี ดนตรีเพราะ ได้รับคำชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ และนักเล่นเครื่องเสียง
Genre: Easy Listening: Vocal Pop
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. หมอก สุรุจ
สุรุจ ทิพากรเสนี
4:07 $0.99
clip
2. เขา สุรุจ
สุรุจ ทิพากรเสนี
3:50 $0.99
clip
3. ลม คีย์
คีย์ คีตะญา
3:38 $0.99
clip
4. หนาว คีย์
คีย์ คีตะญา
4:59 $0.99
clip
5. ดาว สุรุจ
สุรุจ ทิพากรเสนี
4:17 $0.99
clip
6. จันทร์ สุรุจ
สุรุจ ทิพากรเสนี
3:31 $0.99
clip
7. หมอก คีย์
คีย์ คีตะญา
4:34 $0.99
clip
8. หนาว สุรุจ
สุรุจ ทิพากรเสนี
3:02 $0.99
clip
9. หมอก เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
2:20 $0.99
clip
10. เขา เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
1:48 $0.99
clip
11. ลม เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
1:45 $0.99
clip
12. หนาว เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
2:13 $0.99
clip
13. ดาว เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
1:44 $0.99
clip
14. จันทร์ เสียงร้องไกด์โดย อภิรมย์ กาญจนพิมาย
อภิรมย์ กาญจนพิมาย
1:44 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
The easy listening Thai sentimental vocal with acoustic music. Highly praised by HiFi and Audiophile magazine เพลงไทยไพเราะ สไตล์ลูกกรุง คำร้องมีสัมผัสคล้องจอง ขับร้องดี ดนตรีเพราะ ได้รับคำชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ และนักเล่นเครื่องเสียง

Read more...

Reviews


to write a review