Amledd | Cyfnod Cyntaf

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Billy Thompson Cocteau Twins Pink Floyd Woody

Album Links
Amledd's Homepage Amledd's MySpace Billy Thompson's Homepage Billy's MySpace PassAlong Tradebit Bitmunk Emusic GroupieTunes MusicIsHere PayPlay Apple iTunes

More Artists From
Great Britain / UK

Other Genres You Will Love
Folk: Modern Folk Rock: Acoustic Moods: Solo Female Artist
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

Cyfnod Cyntaf

by Amledd

Original Welsh language modern folk penned by songstress Rhian Williams and internationally renowned improvising Violinist Billy Thompson.
Genre: Folk: Modern Folk
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
just a few left.
order now!
Buy 2 or more of this title's physical copies and get 20% off
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Bod ar Wylie (yn dy wlad dy hun)
2:38 $1.10
clip
2. Rhosys Cochion
4:34 $1.10
clip
3. Ond Eto'i Gyd
4:26 $1.10
clip
4. Pistyll
5:31 $1.10
clip
5. Paid a Digaloni
5:42 $1.10
clip
6. O Flaen y Tan
4:13 $1.10
clip
7. Siocled
4:28 $1.10
clip
8. Yn y Niwl
4:41 $1.10
clip
9. Weithiau
5:58 $1.10
clip
10. Myfanwy
1:09 $1.10
clip
11. Myfanwy 2
5:16 $1.10
clip
12. Can Mabon
4:35 $1.10
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
ENGLISH:
Amledd brings together the talents of Singer/Songwriter Rhian Williams (formerly from the band UST) and violinist/producer Billy Thompson.

The two started writing and recording together in 2003 and thus Amledd was born.

Rhian Williams hails from Bala, North Wales and has been writing songs and poetry for many years. Billy met Rhian whilst she was performing with Huw Symonds of Llanuwchllyn. Up until Amledd she is best know for her band UST (featuring Paul Edwards, Llion Banes, Huw Evans, Bryn Roberts, Les Morrison and Hefin Huws).

Billy Thompson is best known in Wales for his recordings and performances with Welsh legend Meic Stevens (Mihangel, Ysbryd Solva, Icarws) and also with The Amigos (Gypsymania, Alma Gitana & Jazz Manouche). Billy can also be heard on numerous sessions including those with Alun Tan Lan (Aderyn Papur), Mim Twm Llai (Yr Eira Mawr), Sian James (Y Ferch O Bedlam), Heather Jones, Jim Rowlands and Delwyn Sion. Billy was twice finalist in the UK's Young Jazz Musician of the year back in 1996 and 1998. He subsequently went on to record with Jazz diva Salena Jones and record and perform with Barbara Thompson's Paraphernalia appearing on 5 albums and 400+ appearances around Europe including Ronnie Scott's, London. He has also performed wih Jools Holland at St David's Hall, Cardiff and with Gypsy guitarists Lollo Meier, Robin Nolan, Andreas Soberg & Gary Potter.

Amledd also incorporates the hugely talented guitarist Huw Symonds, Dave 'Taif' Ball on fretless Bass and Steve Roberts on Drums.

Taif and Steve are top professionals who have recorded and performed with many greats. Taif for example has toured and recorded with John Martyn, Lloyd Cole, Jools Holland, Killing Joke and Barbara Thompson's Paraphernalia (in which Billy first met him).

The drummer Steve Roberts has toured and recorded with Noddys Punture, They Walk Among Us, The Heavy Quartet and has played in many Jazz projects with Billy Thompson.

Amledd is highly original and brings together the many musical experiences of each band member.

Amledds album 'Cyfnod Cyntaf' was recorded at Thompsound Music (who produced Ysbryd Solva by Meic Stevens in 2001) and is available throughout Wales and also from Amledds web-site www.amledd.co.uk.

This year Amledd have already performed numerous gigs with highlights including Sesiwn Fawr and the National Eisteddfod in Swansea.

Amledd is proud to be part of the strongly developing Welsh music scene. Live, Amledd truly come to life and must be seen to be believed.

CYMRAEG:
Mae Amledd yn cyfuno talentau canwr/cyfansoddwraig Rhian Williams (gynt o'r band UST) a ffidlwr/cyfansoddwr Billy Thompson.

Maer ddau wedi bod yn cyfansoddi a recordio o amglych dwy flynedd, ac Amledd yw canlyniad y gwaith hwn.

Mae Amledd yn cynnwys y guitarydd talentog ifanc Huw Symonds, Dave 'Taif' Ball ar y bâs heb fretiau a Steve Roberts ar y drymiau.

Maer ddau yn gerddorwyr preoffesiynol, Dave Taif Ball wedi recordio a theithio yn eang gyda gwahanol fandiau e.e Lloyd Cole, Jools Holland, John Martyn a Barbara Thompsons Paraphernalia (lle wnaeth Billy gyfarfod Taif gyntaf).
Mae Steve Roberts wedi recordio a theithio gydar Noddys Punture, They Walk Among Us, The Heavy Quartet ac yn rhan fwyaf o fandiau jazz Billy Thompson ar hyd y blynyddoedd.

Mae Rhian yn wreiddiol or Bala ac wedi bod yn cyfansoddi ers amser bellach. Mae wedi perfformio yn y gorffennol gyda Huw Symonds o Llanuwchllyn, a gynt gydar band UST (sef Paul Edwards, Llion Banes, Huw Evans, Bryn Roberts gyda Les Morrison a Hefin Huws).

Mae caneuon Amledd i gyd yn hollol wreiddol lle mae profiadau cerddorol amryliw y grwp yn cyfuno.

Mae Billy wedi perfformio am flynyddoedd o amgylch Cymru gyda Meic Stevens (Mihangel, Ysbryd Solva, Icarws) ac hefyd The Amigos, yn ogystal a nifer o ymddangosiadau eraill gyda artistiaid amrywiol Alun Tan Lan (Adreyn Papur), Mim Twm Llai (Yr Eira Mawr), Sian James (Y Ferch O Bedlam), Heather Jones, Jim Rowlands a Delwyn Sion.

Maer albwm yn cael ei recordio gan Thompsound Music (Ysbryd Solva gan Meic Stevens) mae ar gael trwy Gymru yn y siopau ac hefyd or safle we - www.amledd.co.uk.

Eleni rydym yn barod wedi perfformio amryw o gigs gydar uchafbwynt yn y Sesiwn Fawr a'r Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe.

Mae Amledd yn ymfalchio i fod yn ran o draddodiad gerddorol gref yng Nghymru. Maer sîn roc Gymraeg ar ei anterth, ac yn datblygu yn ddyddiol gyda bandiau newydd.

Mae Amledd yn edrych ymlaen i berfformio mwy yn fyw o amgylch y wlad profiad newydd a chyffrous i gynulleidfaoedd. Mae wedi bod yn siwrne gerddorol greadigol ir band ac meant oll yn fwy na pharod i rannu y siwrne!

Read more...

Reviews


to write a review

Mountain River Music

Da Iawn, Brilliant sounds, Great songs and Superb production
You really dont have to be a Welsh speaker to enjoy this album, you cant understand most of the songs out there nowadays anyway.
Read more...