குமாரட்சி வைத்தியநாதன் | நடமாடும் தெய்வம்

Go To Artist Page

Recommended if You Like
திரு பாபநாசம் ரமணி பாகவதர் மகா பெரியவா குழு

More Artists From
India

Other Genres You Will Love
Spiritual: Spirituals Classical: Traditional Moods: Spiritual
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

நடமாடும் தெய்வம்

by குமாரட்சி வைத்தியநாதன்

குமாரட்சி வைத்தியநாதன் இதில் கிடைக்கும் வருமானம் அனைத்தும் வேதபாட சாலைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அனைத்தும் தமிழில் இயற்றிய கீர்த்தனைகள் எல்லாம் மகா பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம்
Genre: Spiritual: Spirituals
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. கணபதி வேந்தனே
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
2:36 $0.29
clip
2. எங்கள் குருநாதா
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
7:33 $0.59
clip
3. காஞ்சி மகா பெரியவா
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
7:39 $0.59
clip
4. நடமாடும் தெய்வத்தை
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
6:17 $0.59
clip
5. காஞ்சிமாநகர் நோக்கி
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
6:56 $0.59
clip
6. ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
6:02 $0.59
clip
7. நூற்றாண்டு ஊஞ்சல்
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
6:41 $0.99
clip
8. குருவாய் மதியாய்
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
1:28 $0.59
clip
9. அந்தோ ராமனுக்கு
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
7:57 $0.99
clip
10. ஆடினார் ஆனந்த நடனம்
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
8:20 $0.99
clip
11. குழல் ஊதும் கண்ணா
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
8:37 $0.59
clip
12. ராமா நீயும் மயங்கினாயோ
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
7:29 $0.99
clip
13. கற்பகமே நினை
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
7:47 $0.99
clip
14. முருகா நின்னை
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
5:01 $0.99
clip
15. என் ரகுராமன்
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்n
5:55 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
குமாரட்சி வைத்தியநாதன்

இதில் கிடைக்கும் வருமானம் அனைத்தும் வேதபாட சாலைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது

அனைத்தும் தமிழில் இயற்றிய கீர்த்தனைகள்

எல்லாம் மகா பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம்
Read more...

Reviews


to write a review