Order 3 or more physical items and get 1¢ postal shipping
Matyas Bacsó | Fragments (From Everyday Life)

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Ludovico Einaudi Richard Clayderman Yiruma

More Artists From
UK - England - East

Other Genres You Will Love
Classical: Contemporary Classical: Piano solo Moods: Solo Instrumental
There are no items in your wishlist.

Fragments (From Everyday Life)

by Matyas Bacsó

Contemporary classical music: uplifting, introspective, relaxing. The compositions represent a story, concept, or observations taken from every day life.
Genre: Classical: Contemporary
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. The Family Feast
5:59 $0.99
clip
2. Romance in the Park
4:36 $0.99
clip
3. Amalfi Coast
6:13 $0.99
clip
4. Lullaby
4:11 $0.99
clip
5. Birds in the Garden
4:46 $0.99
clip
6. Sunday Morning
3:36 $0.99
clip
7. Colours of Autumn
5:39 $0.99
clip
8. Anticipation
3:58 $0.99
clip
9. Prayer
3:00 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
FRAGMENTS (from everyday life) – TÖREDÉKEK (a mindennapi életből)

This album is compiled from selected pieces representing various aspects of everyday life. Fragments of the big picture: family, home, work, travelling, the change of seasons, birth and passing, belief and hope. They represent a story, a concept, or observation taken from the family I grew up in, the experiences I have had and the world that surrounds us. It would be impossible to try to show everything. These pieces are little fragments of the story of my life and I am just a tiny fragment of the human race, living on this Earth that is only a marginal, microscopic fragment of the universe. Yet, if listening to this music makes you smile or feel better, gives you a reflective moment or helps you to relax, that isn’t unimportant, that isn’t marginal. That makes it worthwhile.
Thank you for listening to my music. I hope you enjoy this album.

Ezt az albumot olyan szerzeményekből állítottam össze, melyek mindennapi életünk egy-egy apró részletét mutatják be. Család, otthon, munka, utazás, az évszakok váltakozása, születés és elmúlás, hit és remény – töredékek az összképből. Történeteket, elképzeléseket és megfigyeléseket mutatnak be ezek a szerzemények, amelyekhez az ihletet a bennünket körülvevő világból, valamint saját családi- és élettapasztalataimból merítettem. Lehetetlenség lenne mindent megmutatni. Életem eddigi történetének kicsike szilánkjai ezek a kompozíciók. Én pedig az emberiség egy parányi, jelentéktelen része vagyok, aki a Földnek nevezett bolygón él, amely pedig a világegyetem egészének csak egy kis elhanyagolható, mikroszkópikus nagyságú, parányi porszeme. Azonban, ha e zene hallgatása önt mosolyra készteti, jobb kedvűvé teszi, megnyugtatja vagy elgondolkodtatja, az egyáltalán nem elhanyagolható és semmiképpen sem jelentéktelen. Ez ad értelmet az egésznek.
Köszönöm szépen, hogy meghallgatja ezt az albumot! Kellemes zenehallgatást kívánok!


The Family Feast – Családi ünnep

This composition commemorates our old family celebrations. At festive times (Christmas, Easter, etc.) the family got together at my grandparents’ house. The first part is about how Mama, my grandmother, is preparing for the feast, days before the event. As time progresses, she gets more and more frantic. In the second part of the piece the party kicks off and Mama is running back and forth producing the most wonderful and tasty food. The next part is about the day after the feast. After a challenging day Mama can barely get out of bed. She feels completely shattered. In her thoughts, that are slightly distorted by pain, she relives the events from the previous day. In the fourth part, forgetting about all the hardships, everything gets repeated in the same way for the next family celebration.

Ez a szerzemény a mi régi családi ünnepléseinknek állít emléket. A nagy ünnepek alkalmából nagyszüleinknél jött össze a család. Az első rész arról szól, ahogy a Mama már napokkal előtte izgatottan készülődik az ünnepre. Ahogy közeledik az ünnep, úgy válik a hangulat egyre frenetikusabbá. A második részben eljön a nagy nap, indul az ünneplés és a Mama fel-le futkározik, a konyha teljes gőzzel ontja a finomabbnál finomabb ételeket. A következő rész a másnapról szól. Az előző nap embert próbáló kihívásai után Mama szinte az ágyból sem tud felkelni. Gondolatban – a fájdalomtól kissé eltorzítva - újraéli az előző nap élményeit. A negyedik részben pedig - a fáradságot rég elfeledve – a következő ünnep alkalmából minden ugyanúgy megismétlődik.


Romance in the Park – Románc a parkban

This piece is about the exhilarating, uplifting feeling that a carefree couple in love experiences, walking in the park hand in hand. A really special moment, which one wishes could last forever.

Ez a szerzemény azt a felemelő, izgalommal teli érzést próbálja leírni, amit egy - a parkban kézenfogva sétáló - gondtalan szerelmes pár átél. Egy olyan különleges pillanatot, melyben mindketten azt kívánják bárcsak soha ne érne véget!


Amalfi Coast – Amalfi-part

The composition describes two completely different sides of the Amalfi experience. The first part is about the captivating, amazingly steep, rocky coastline, the stunningly blue sea and the colourful houses in the sunshine. The second part is about the experience of hiring a car as a foreign visitor and driving along the narrow and frightfully zig-zaggy, serpentine roads and marvelling at the local driving style!

A szerzemény az Amalfi-élmény két, teljesen különböző oldalát mutatja be. Az első rész a szemet gyönyörködtető, lenyűgözően meredek, sziklás tengerpartot, a pompás kék színű tengert és a napsütötte színes házakat idézi elénk. Aki azonban itt külföldi látogatóként autót bérel, az a csodálatos kilátás mellett – és erről szól a második rész – a keskeny és félelmetesen szerpentines utakat, valamint a helyi vezetési stílust is megtapasztalhatja...


Lullaby – Altató

I wrote this piece after the birth of our daughter. As I was holding our little baby in my arms at the hospital, a feeling of inner peace and happiness beyond expression took over me. Time seemed to stand still and suddenly nothing else mattered. A wondrous experience! I went home and I felt I had to sit down at the piano because something was going to happen. So I sat down still filled with this feeling of serenity and I started to play this melody straight away, as it is.

Kislányunk születésekor írtam ezt a szerzeményt. Ahogy a kórházban az újszülött kicsi babánkat tartottam, elárasztott egy leírhatatlan belső béke. Megállt az idő és hirtelen semmi más nem számított. Csodálatos élmény volt. Hazamentem és éreztem, hogy le kell ülnöm a zongorához, mert itt valami történni fog. Így is tettem, leültem és ezzel a békességgel még mindig eltelve – így ahogy van – azonnal elkezdtem játszani ezt a dallamot.


Birds in the Garden – Madarak a kertben

In our garden where the ivy climbs up on the fence, in the shade and protection of the leaves, a blackbird couple decided to build a nest. I often watched them through the window with interest, as they were building their nest and later diligently feeding their little ones.

A kertünkben a kerítésre felfutott a borostyán és ott a levelek között megfelelő helyet találva fészket rakott egy rigó pár. Az ablakon keresztül érdeklődéssel figyeltem ahogy a fészküket építgették, s később a fiókáikat fáradhatatlanul etetgették.


Sunday Morning – Vasárnap reggel

This piece is about the very pleasant feeling when, after a week of hard work, one wakes up Sunday morning and realises that it’s a day off, no need to go to work!

Ez a szerzemény arról a kellemes érzésről szól, amikor az egész heti kemény munka után az ember felébredve ráeszmél, hogy aznap nem kell munkába mennie...


Colours of Autumn – Az ősz színei

Peacefully falling leaves, pleasantly warm October day. As you are watching the awe-inspiring colour parade of the autumnal forest, it does not seem real, you almost can’t believe your eyes. The autumn often awakens melancholic feelings in one’s soul. How can something, that is essentially the messenger of evanescence, be so grandiose and magical?

Békésen hulló falevelek, kellemesen langyos októberi nap. Az őszi erdő túláradó színkavalkádját látva szinte nem hiszünk a szemünknek. Az őszi hangulat az ember lelkében melankóliát ébreszt. Hogy lehet valami, ami végső soron az elmúlás előhírnöke, ennyire lenyűgözően varázslatos?


Anticipation – Várakozás

Apart from birth, passing is also a natural part of our lives. Saying goodbye is always hard. It is hard when it happens suddenly and one cannot prepare for it, but it is also very difficult when one knows that it is imminent and it cannot be avoided. This composition is about anticipating fate from the perspective of the relatives and people left behind. One’s brain knows that it has to happen, but the heart protests against the thought.

A születés mellett az elmúlás is életünk természetes része. A végső búcsú mindig nehéz. Nehéz ha ez hirtelen történik és az ember nem tud rá felkészülni, de nehéz akkor is ha az ember tudja, hogy ezt nem lehet elkerülni. Ez a kompozíció a hátrahagyott hozzátartozók szemszögéből tekint az elmúlásra, az elválásra várakozásra. Az eszünk tudja, hogy ezt nem lehet megakadályozni, a szívünk viszont lázad a gondolat ellen.


Prayer – Imádság

About a year ago I had an impulse to compose a piece that is essentially a prayer expressed in music. I started writing something that developed into a musical expression of our ancient, most famous Christian grace - the Lord’s Prayer. This piece works as an independent composition, but it also provides a melody to enable the Hungarian version of the Lord’s Prayer to be sung.

Körülbelül egy évvel ezelőtt késztetést éreztem magamban arra, hogy egy olyan szerzeményt írjak, ami valójában egy zenében kifejezett ima. El is kezdtem ezen dolgozni és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha egy olyan szerzeményt írnék, ami az Úr imádságának a zenei változata. Egy önálló szerzeményt, ami azonban úgy van felépítve, hogy dallamára el tudjuk énekelni ősi keresztény imánkat, a „Miatyánkot” is.

Read more...

Reviews


to write a review