M. Reşat Güner | Shamanic Trance Dance

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Leo Rutherford Michael Harner Sandra Ingerman

More Artists From
Turkey

Other Genres You Will Love
New Age: Shamanic World: Drumming Moods: Type: Sound Effects
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

Shamanic Trance Dance

by M. Reşat Güner

"Shamanic Trance Dance" is a special evocative musical piece intended for shamanic journeys through dance. "Şamanik Trans Dansı" dans yoluyla şamanik yolculuk yapmak için hazırlanmış özel bir müziktir.
Genre: New Age: Shamanic
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Shamanic Trance Dance
16:00 $1.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
Shamanic Trance Dance is a musical work composed especially to accompany trance dance for the practitioners or the people who are interested in shamanic work…
Among the shamanic practices the journeys done through trance dance have a great importance. Shamanic practitioners go into trance states as they dance with the percussions and they utilize this for various purposes.
This musical work composed by M. Reşat Güner -musician, composer and consciousness researcher- is designed and recorded especially to be used in shamanic trance dance.
Besides the real voice samples of Tuvan shamans, live drum recordings and various sound effects, it also consists of sounds symbolizing the four elements which take an important place in the shamanic work.
First minute is the preparation part: Rattles, voices of Tuvan shamans and various effects help the practitioner to go into proper state of consciousness for the work.
At the end of this part; water and air effects followed by drum beats symbolizing the element of earth. The four minutes part that continues with drumming and rattling is the warm-up stage of the dance.
Toward the fifth minute, new percussion instruments are introduced besides the water and air elements and the trance dance becomes active. In this part, voices of male and female shamans alongside the percussion emphasize the balance of the “masculine and feminine” powers.
In the eighth minute, as the air element ascends the element of fire commences and the rhythm of the dance reaches the peak.
From the ninth minute on, intensity of the rhythm lessens with the water and air elements; and the music deepens to reach for a spiritual dimension. In this part, music slows down and the practitioner may lie down or continues to dance with slow movements: here, the state of consciousness -aimed for this work- is reached and the aim is achieved.
Following this part of deepening that lasts four minutes, earth element re-commences and drums beat a simple rhythm until the last part.
In its last 40 seconds the music ends with sea waves symbolizing the water element. The whole piece is sixteen minutes. Practitioner may continue to rest in this trance state for a while.

Shamanic Trance Dance © 2015, M. Reşat Güner
Composition, keyboard, drums; recording and mixing: M. Reşat Güner
All rights reserved. This musical work and any portion thereof may not be copied, distributed and published without the express written permission of the copyright holder.

(Türkçe / Turkish)
Şamanik Trans Dansı, şamanik çalışmalarla ilgilenen veya uygulayan kişiler için trans dansı başlatmak amacıyla özel olarak hazırlanmış bir müziktir…
Şamanik uygulamalar içerisinde trans dansı aracılığıyla yapılan yolculukların önemli bir yeri vardır. Şamanik uygulayıcılar ritm çalgıları eşliğinde dans ederek transa girer ve bunu çeşitli amaçlar için kullanırlar.
Müzisyen, besteci ve bilinç araştırmacısı M. Reşat Güner tarafından hazırlanmış olan bu müzik, şamanik trans dansı eşliğinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp kaydedilmiştir.
İçeriğinde Tuva şamanlarının gerçek ses örnekleri, canlı davul kaydı ve çeşitli efektlerle birlikte şamanik çalışmalarda önemli yer tutan dört elementi simgeleyen sesler de yer almaktadır.
İlk 1 dakika hazırlık kısmıdır: Çıngıraklar, Tuva şamanlarının sesleri ve çeşitli efektler uygulayıcının çalışma için uygun bilinç haline girmesine yardımcı olur.
Bu bölümün sonunda su ve hava elementleriyle birlikte toprak elementini simgeleyen davul vuruşları devreye girer. Davul ve çıngırak vuruşlarıyla devam eden 4 dakikalık bölüm dansın ısınma aşamasıdır.
5. dakikaya doğru yine su ve hava elementiyle birlikte yeni ritm aletleri müziğe katılır ve trans dansı hareketlenir. Bu bölümde ritm eşliğinde erkek ve kadın şamanların sesleri yaşamın tamamlayıcı unsurları olan “eril ve dişil” gücün dengesini vurgular.
8. dakikada hava elementinin yükselişiyle birlikte ateş elementi de devreye girer ve dansın ritmi doruk noktasına ulaşır.
9. dakikadan itibaren su ve hava elementleriyle birlikte ritmin şiddeti azalır ve müzik derinleşerek ruhsal bir boyuta yükselir. Bu bölümde dans yavaşlar, uygulayıcı dilerse yere uzanır veya ağır hareketlerle dansı sürdürür. Burada çalışmanın hedefi olan bilinç haline ulaşılır ve amaç gerçekleştirilir.
4 dakika süren bu derinleşme bölümünün ardından tekrar toprak elementi devreye girer ve son kısma kadar davullar sade bir ritmle çalar.
Son 40 saniye içinde dünyadaki yaşamın kaynağı olan su elementini simgeleyen deniz dalgalarıyla müzik sona erer. Müziğin tamamı 16 dakikadır. Uygulayıcı dilerse bir süre daha trans hali içinde kalıp dinlenebilir.

Şamanik Trans Dansı © 2015, M. Reşat Güner
Kompozisyon, klavye, davul; kayıt ve mix: M. Reşat Güner
Tüm yayın hakları M. Reşat Güner’e aittir. Sanatçı haklarına saygı gereği kopyalanmaması, dağıtılmaması ve izinsiz olarak yayınlanmaması rica olunur.

Read more...

Reviews


to write a review