Nikki Lynn Ragsdale | Seansaol na hAislinge, old life of the dream

Go To Artist Page

Album Links
Nikki Lynn Ragsdale PayPlay Apple iTunes Bitmunk GreatIndieMusic Nexhit Tradebit

More Artists From
United States - California - SF

Other Genres You Will Love
World: Sean-nos Folk: Irish Traditional Moods: A Cappella
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

Seansaol na hAislinge, old life of the dream

by Nikki Lynn Ragsdale

Amhránaíocht ar an sean-nós agus píosaí ceoil traidisiúinta na hÉireann; Sean-nós songs in Irish, along with a few sets of Irish traditional music. Lyrics, song notes, and translations to English provided.
Genre: World: Sean-nos
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. An Spealadóir
Nikki Lynn Ragsdale
1:49 $0.99
clip
2. 'Uileacáin Duibh Ó
Nikki Lynn Ragsdale
4:23 $0.99
clip
3. Bríd Ní Ghaora
Nikki Lynn Ragsdale
1:51 $0.99
clip
4. Cornphíopaí/hornpipes: HarveyStreetHornpipe/Paddy Ryan's Dream
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber, Michael Long
3:29 $0.99
clip
5. Litir an Navvy
Nikki Lynn Ragsdale
4:54 $0.99
clip
6. An Bonnán Buí
Nikki Lynn Ragsdale
4:37 $0.99
clip
7. Ríleanna/reels: Convienience Reel/Union Street Session
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber, Michael Long
2:11 $0.99
clip
8. Amhrán na Scadán
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman
2:14 $0.99
clip
9. Eileanór na Rún
Nikki Lynn Ragsdale
4:23 $0.99
clip
10. Sláinte na nÉanach
Nikki Lynn Ragsdale
2:56 $0.99
clip
11. Ríleanna/reels: Paddy's Trip to Scotland/The Piper's Despair
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber, Michael Long
2:42 $0.99
clip
12. A Phaidí a Ghrá
Nikki Lynn Ragsdale
4:07 $0.99
clip
13. 'Mháire Bhruithneal
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber
1:43 $0.99
clip
14. Abhainn Gan Trua
Nikki Lynn Ragsdale
5:41 $0.99
clip
15. Poirt/jigs: The Blarney Pilgrim/Out on the Ocean
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber, Michael Long
2:48 $0.99
clip
16. Bruach na Carra Leith'
Nikki Lynn Ragsdale
3:56 $0.99
clip
17. Gabhaim Molta Bríde + Cornphíopa/hornpipe: The Sailor's Return
Nikki Lynn Ragsdale, Janet Herman, Galt Barber, Michael Long
3:58 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
Nikki Lynn Ragsdale... agus cairde (...and friends)

English translation follows each section in Irish, below

Cé gur rugadh i gCalafóirne í, chaith Nikki cuid mhor dá saol in Eoraip—san Íodal, san Ghéarmáin, agus i Sasana. Ba é i Sasana a chuir sí aithne níos fearr ar an chultúr Éireannach—ceol, teanga, agus stair na tíre. Fuair sí amach le linn an ama sin gur tháínig cuid dá sinsear féin as Éirinn, rud nach raibh ar a heolas roimh sin! Chuaigh Nikki go hÉirinn den chéad uair sna hOchtóidí, sular bhog sí ar ais go Calafóirne. Nuair a bhí sí in Éirinn shocraigh sí ar an teanga a fhoghlaim, agus an bodhrán chomh maith. Ag deireadh na n-Ochtóidí, fuair sí dóigh le Gaeilge a fhoghlaim (leabhair, téipeanna, agus múinteoir Imelda White). Fuair sí a bodhrán fosta! Cúpla bliain ina dhiaidh sin thosaigh Nikki ag bailiú amhrán Gaeilge, agus lean sí ar aghaidh ar an bhealach sin. Téann sí go hÉirinn chomh minic agus is féidir, ach tá neart Gaeilge le fáil i gCeantar Bhá Naomh
Phríonsiais chomh maith, agus bíonn deiseanna maithe úsáid a bhaint as teanga álainn na hÉireann sa “Ghaeltacht” a bhí ag fás suas sa dúiche sin idir an dá linn.

Na laethanta seo, ceolann Nikki go minic ar an tsean-nós agus seineann sí an bodhrán ag seisiúin ceoil traidisiúnta ar fud an cheantair, agus ceolann sí ar an ardán fosta. Is minic a bhí sí féin agus grúpa áitiúil ag cluichí Garbhchríocha na hAlban agus ar Aonacha beaga Athbheochana. In amanna, ceolann sí ina haonar. Tá sí ina ball de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, ag feidhmiú mar Threoraí na Gaeilge do Chraobh Cooley-Keegan (San Francisco), agus do West Region CCÉ. Tá sí ag cur fúithi in Hayward, California.

Notes in English —
Although born in California, Nikki spent a good deal of her life in Europe-in Italy, Germany, and England. In England, she got to know Irish culture better — its music, language, and history. During that time she discovered some of her own forebears came from Ireland, something she hadn't known before! Nikki went to Ireland for the first time in the 80s, before moving back to California. While in Ireland she decided to learn the language, and the bodhrán too. Toward the end of the 80s she found means to learn Irish (books, tapes, and teacher Imelda White). She also got her bodhrán! A few years later Nikki began to collect songs in Irish, and she has continued along that path. She goes to Ireland as often as she can for immersion in Irish language and culture, but Irish can be found in the San Francisco Bay Area too, with opportunities to use the lovely language of Ireland in the "Gaeltacht" that has been growing there.

These days, Nikki often sings sean-nós and plays the bodhrán at traditional sessions all around the area, and she sings on stage too. She has often been at Scottish Highland games and small Renaissance Faires with a local troupe. She performs on her own sometimes, as well. She is a member of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, serving as Irish Language Officer for the Cooley-Keegan branch (San Francisco), and for the West Region of CCÉ. She lives in Hayward, California.

••• Na cairde (the friends): Dance Around Molly (English translation follows Irish, below)

Is as Santa Cruz, Calafóirne "Dance Around Molly". Seinneann an triúr ar fud cheantar Bhá Shliabh an Rí agus le banna céilí chraobh Clifford-Hoban de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann. Galt Barber, fidil, guth. Is cainteoir Gaeilge féin-mhúinte, fidléir, ceoltóir bosca, agus cláraitheoir ríomhaire é. Oibríonn sé don Tionscadal Géineoim Daonna ag UC Santa Cruz. Janet Herman, bainseo, feadóg stáin, guth. Is béaloideasaí, staraí béil agus eagarthóir imeachtaí ealaíne í a bhfuil an-tóir aici ar amhránaíocht agus ar an ilchineál ceoil. Micheál Long, giotár. Is bailitheoir díograiseach poirt Ceiltigh é, agus seinneann sé ar an méid uirlisí téada agus is féidir. Is saineolaí é ar an teicneolaíocht holograifaiceach agus pairtnéir sa chomhlacht Pacific Holographics.

Dance Around Molly hails from beautiful Santa Cruz, CA. The trio performs throughout the Monterey Bay area and is also part of the core céilí band for the Clifford-Hoban Branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Galt Barber, fiddle, vocals is a self-taught Irish speaker, fiddler, button box player, and computer programmer who works for the Human Genome Project at UC Santa Cruz. Janet Herman, tenor banjo, whistle, vocals is a folklorist, oral historian and arts event organizer with a passion for singing many kinds of music. Michael Long, guitar, an avid collector of Celtic tunes who plays as many stringed instruments as he possibly can, is an innovator in security holography technology and a partner in Pacific Holographics.

••• Le bióchas mo chroí... (with thanks from my heart, to...)

...Do Thadhg Mac Dhonnagáin, do Pheadar Ó Ceannabháin, agus do Lillis Ó Laoire as an chuidiú a thug siad dom leis na nótaí, leis na haistriúcháin a rinne mé, le mo chuid Gaeilge -- agus don fhoighid nach beag a bhí acu liom.

...Tadhg Mac Dhonnagáin, Peadar Ó Ceannabháin, and Lillis Ó Laoire for the help they gave me with my notes, my translations, my Irish -- and for their infinite patience.

Read more...

Reviews


to write a review

Séamas Ó Neachtain

Ar fheabhas!
Tá an diosca seo go han-deas ar fad. Rogha na n-amhrán is deise sa sean-nós atá ann, cinn an-cháiliúla agus cúpla ceann nua-chumtha. Tá guth éadrom taitneamhach ag Nikki. Agus tá Dance Around Molly go hiontach, freisin. Molaim an diosca seo do dhaoine gan taithí ar an sean-nós, fiú.
Read more...

Dani Duniho

very beautiful
This CD bears many wonderful songs, with mainly a capella renditions from a voice sincere, pure, and simply beautiful. The Irish accompaniments, when present, are supportive rather than distracting, with delightful performance from all concerned. It does the heart good, and I'm glad it's release is in time for Christmas giving.
Read more...

D.H.

Pure elegance!
I've been looking for a CD like this for a long time. The singing is hypnotic and begs several listenings. I especially appreciate the accompanying booklet/liner notes that include detailed notes and song translations. The instrumental tunes sprinkled here and there are genuine toe-tappers. Enjoy!
Read more...

Mike D.

Just amazing
Irish music tradition has two families of singing. The more frequently heard are the pub-room ballads - think Clancy Brothers or the Irish Tenors.

But much much older is the Irish sean-nos style. Involving musical techniques that fall outside the repertoire of most other singers, it is like a distinctively different flavor. Sean-nos styling can provide a distinctive spice that is hard to define -- but you know it when it is there.

On this CD, Nikki Ragsdale's stylings are well matched with her singing ability and knowledge of the Irish language; together they blend beautifully. The smaller selection of instrumental tunes on this CD are performed with equal amounts of talent and fun.

If you already enjoy traditional Irish music, I recommend this CD highly.

And if you've never gotten to know sean-nos singing ... this is an excellent CD to introduce you to that style.
Read more...

EasyReader

Crystal clear.
I haven't been a fan of sean nós but I may become a convert after listening to Nikki. I agree with the previous reviews in terms of her singing quality but what impresses me most is that her Irish words are true and clear, often not the case in this type of singing.
Read more...