Rüzgâr Hiç | Hayat Işte

Go To Artist Page

More Artists From
Turkey

Other Genres You Will Love
World: Turkish classical Electronic: Industrial Moods: Type: Experimental
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

Hayat Işte

by Rüzgâr Hiç

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz
Genre: World: Turkish classical
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Hayat Işte
1:08 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

Bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh
Bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz

Günümüz Türkçesiyle:

Zaman bağının hem baharını hem sonbaharını görmüşüz
Biz neşenin de gamın da rüzgarını görmüşüz

Çok da böbürlenme kazananlar meyhanesinde
biz binlerce zafer sarhoşunun sızdığını da görmüşüz

Kalbi kırılmışların ahı karşısında dayanamayan
Makam arabalıların nice sağlam kalelerini görmüşüz

Bir coşmasıyla binlerce sarayı yerle bir eden
Dert sahiplerinin gözyaşı selini de görmüşüz

Tek sermayesi ah olan can eriten oklarla
Bu meydanın nice çabuk süvarilerini görmüşüz

Gün dönünce makam önünde el bağlayan
Ünvanlarıyla hava yapan kamilleri de görmüşüz

İçtikleri kadeh dilenci çanağına döner
Biz bu alemin çok şarapçısını görmüşüz

Şiir: Yûsüf Nâbî
Müzik: Rüzgâr Hiç
Mix & Mastering: Rüzgâr Hiç

Read more...

Reviews


to write a review